آوای نامورنامه معرقی اثر

آوای نامورنامه عنوان اثری است که در قالب یک بسته شامل دی وی دی و یک کتابچه به بازار عرضه شده است. این اثر ۶۰ ساعت شاهنامه نقل شاهنامه است که بر اساس کتاب نامه نامور استاد دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن تولید شده است.

سید محمدرضا رضوی

سید محمدرضا رضوی، خالق آوای نامورنامه معلـم ادبیـات فارسـی که مهـرورزی به فرهنـگ و ادب ایـران زمیـن را از پـدر، استاد سـید کمال‌الدیـن رضـوی آموخته است، 

پیمان پورشکیب آهنگساز آوای نامورنامه

پیمان پورشکیبایی، شاعر، نویسنده و همچنین عضو شورای کتاب کودک و خانه‌ی موسیقی است. وی مدرس موسیقی ( تار ، سه‌تار ، صداسازی ) است و موسیقی آوای نامورنامه کار ایشان است

شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی

حماسه‌ای منظوم، بر حسب دست نوشته‌های موجود دربرگیرنده نزدیک به ۵۰٬۰۰۰ بیت تا نزدیک به ۶۱٬۰۰۰ بیت و یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین سروده‌های حماسیِ جهان است که سرایش آن دست‌آوردِ دست‌کم سی سال کارِ پیوستهٔ این سخن‌سرای نامدار ایرانی است. موضوع این شاهکار ادبی، افسانه‌ها و تاریخ ایران از آغاز تا حملهٔ عرب‌ها به ایران در سدهٔ هفتم میلادی است (شاهنامه از سه بخش اسطوره، پهلوانی و تاریخی تشکیل شده‌است) که در چهار دودمان پادشاهیِ پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان گنجانده می‌شود. شاهنامه بر وزن «فَعولُن فعولن فعولن فَعَلْ»، در بحرِ مُتَقارِبِ مثمَّنِ محذوف نگاشته شده‌است.

شاهنامه فردوسی
محمدعلی اسلامی ندوشن

گزیده شاهنامه؛ نامه نامور

 استاد محمدعلی اسلامی ندوشن در پیشگفتار نامه نامور چنین گفته است:       

 «می‌توان‌ اطمینان‌ داشت‌ که‌ در «نامهٔ‌ نامور» همهٔ‌ بخش‌های‌ برجستهٔ‌ شاهنامه‌ گنجانده‌ شده‌ است‌، و این‌ کوشش‌ بوده‌ است‌ که‌ از جوهر و جان‌ آن‌ چیزی‌ از آن‌ برکنار نماند.»

سخن‌ چون‌ برابر شود با خرد

روان‌ سراینده‌ رامش‌ برد

باآنکه‌ سهم‌ من‌ در آن‌ کمترین‌ بوده‌ است‌، و هرچه‌ هست‌ و نیست‌ سخن‌ فردوسی‌ است‌، بااین‌ حال‌، «نامهٔ‌ نامور» را درخشان‌ترین‌ کاری‌ می‌دانم‌ که‌ بر آن‌ اهتمام‌ ورزیده‌ام‌. به‌ همراه‌ «باغ‌ سبز عشق‌»، (گزیدهٔ‌ مثنوی‌) – که‌ حماسهٔ‌ ایران‌ بعد از اسلام‌ است‌ – دو شاهکار با هیئتی‌ باریک‌ شده‌، ولی‌ نه‌ کمتر دلارا، به‌ خوانندهٔ‌ فارسی‌ زبان‌ عرضه‌ می‌شوند، دو کتابی‌ که‌ باید در خانهٔ‌ هر ایرانی‌ باشند.

آوای نامورنامه ۶۰ ساعت شاهنامه شنیداری در قالب mp3

شـنوندگان عزیـز شـاهنامه، آنچـه خواهیـد شـنید خوانش متـن شـاهنامه حکیـم ابوالقاسـم فردوسـی اسـت کـه البته نه همـه آن کتـاب ارجمند، بلکه خلاصه و گزیده‌ای از آن اسـت کـه اسـتاد بـزرگ شـاهنامه در روزگار مـا جنـاب آقـای دکتر محمدعلـی اسلامی ندوشـن از متن تصحیح شـده شـاهنامه آقـای دکتـر جلال خالقـی مطلـق و مقـداری از آن را هـم از شـاهنامه تصحیـح مسـکو برگزیـده‌ و نـام نامـه نامـور بـر آن نهاده‌انـد‌.اسـتاد ایـن نـام را از خـود شـاهنامه گرفته‌انـد.

چــو این نامور نامه آمد به بـن

ز من روی گیتی شود پرسخن

 نمیرم از آن پس که من زنده‌ام

که تخــــــم سخن را پراگنده‌ام

آوای نامور نامه عکاس رژان بسحاق
فهرست